Regulamin Biegu Kobiet

Regulamin Biegu Kobiet


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

 BIEG KOBIET

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN I MIEJSCE

1.Termin: 08.09.2023 r., godz. 20:00

     
2.Dystans – 600 m (trasa bez atestu)

3.Limit czasu: 10 mn.

4.Start i meta:  Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

     

III UCZESTNICY

1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie kobiety.

2. Wszystkie zawodniczki startujące w biegach muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów.

3. W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki  powyżej 13 roku życia . Przy weryfikacji obowiązkowa jest obecność rodzica / opiekuna prawnego.

4. Udział w biegu mogą wziąć wyłącznie osoby w  butach na obcasie.

Wszystkie zawodniczki, które zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 09 września 2023 r. będą miały ukończone 13 lat.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie

www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.

  1. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

 

  1. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

VI KLASYFIKACJE

1. W biegu prowadzone będą klasyfikacje wiekowe  kobiet:
                a. 13-39 lat
                b. 40 lat i powyżej

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14.Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu 

2. Zawodniczki, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce