Regulamin Biegu Kobiet

Regulamin Biegu Kobiet


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG KOBIET

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznym Biegu kobiet w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować maksymalnie 250 zawodniczek, klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety).

Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 11.09.2021 r. (sobota),

5. Start i meta: Piwniczna-Zdrój, Nakło - miasteczko biegowe

6. Dystans: 600 m (trasa bez atestu)

7. Limit czasu: 10'

8. Serie:

               - seria kobiet 13-39 lat, godz. 9:30

               - seria kobiet: 40 lat i powyżej, godz. 9:40

III UCZESTNICY

1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie kobiety.

2. Wszystkie zawodniczki startujące w biegach muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów.

3. W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki  powyżej 13 roku życia . Przy weryfikacji obowiązkowa jest obecność rodzica / opiekuna prawnego.

Wszystkie zawodniczki, które zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 11 września 2021 będą miały ukończone 13 lat.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każda zawodniczka, która poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę, winna zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jej nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  3. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodniczki do 18 roku życia będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestniczka jest zdrowa – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miała kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sama też na niej nie przebywała).
  4. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

V KLASYFIKACJE

1. W biegu prowadzone będą klasyfikacje wiekowe  kobiet:
               a. 13-39 lat
               b. 40 lat i powyżej

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

VI NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2. Zawodniczki, które dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce