Regulamin Biegu KORAL Maraton

Regulamin Biegu KORAL Maraton


REGULAMIN

13.  Festiwal Biegowy

KORAL MARATON

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II. TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin: 11.09.2022 r., start godzina 7:30
  2.  Dystans: 42,195 km
  3. Start: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
  4. Meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
  5.  Limit czasu: 5:45 godz. - do godz. 13:15 na mecie
  6.  Charakterystyka trasy: Nawierzchnia asfaltowa – 99%, kostka – 1%.  Trasa będzie posiadać atest PZLA.
  7. Kontrola prawidłowego przebiegu konkurencji: sędzia i punkt kontrolny na trasie.
  8.  Uwagi ogólne:

 

a. zawodnicy, którzy do godziny 10:15 nie dobiegną półmetka – Stary Sącz Ołtarz Papieski, zobowiązani są zakończyć bieg i zejść z trasy, możliwe będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Koral Maratonu  Festiwalu Biegowego”.

b. zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 13:15 zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy, możliwe będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Koral Maratonu  Festiwalu Biegowego”.

c. na trasie co 2,5 km będą rozstawione punkty z wodą, a co 5 km punkty  z wodą i napojami izotonicznymi . Na trasie nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.

III UCZESTNICY

Uczestnicy: to zawodnicy, którzy zarejestrują się poprzez formularz elektroniczny, uiszczą opłatę startową, odbiorą w biurze zawodów numer startowy i w dniu 11 września 2022 r. będą mieli ukończone 18 lat.

IV ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.

2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

 

VI. KLASYFIKACJE

1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                a) klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

                b) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59 lat; 60 lat i powyżej*

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 13.  Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nagrody-edycja-2022. Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

2. Uczestnicy biegu mają szansę na główną nagrodę̨ 13. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce