Regulamin Biegu Lachów i Górali

Regulamin Biegu Lachów i Górali


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG LACHÓW I GÓRALI

Bieg o puchar Prezesa SKT Sądeczanin Zygmunta Berdychowskiego 

​​

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem „Biegu Lachów i Górali” jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznym Biegu na 3 km w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować maksymalnie 250 zawodników, klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety).

Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 10.09.2021 r. (piątek)

5. Start i meta: Piwniczna-Zdrój, Nakło - miasteczko biegowe

6. Dystans: 600 m (trasa bez atestu)

7. Limit czasu: 10'

 

III UCZESTNICY

W biegu „Bieg Lachów i Górali” startują zawodnicy – członkowie zespołów regionalnych biorących udział w FESTIWALU LACHÓW I GÓRALI podczas 12. FESTIWALU BIEGOWEGO. Zawodnicy biegu zobowiązani są do startu w strojach regionalnych, dopuszczalna możliwość startu w obuwiu sportowym.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników: 500 osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  3. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodnika do 18 roku życia będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
  4. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w    tegorocznym Biegu Lachów i Górali może wystartować max. 500 zawodników.
  5. W przypadku pojawienia się nowych obostrzeń Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji startu w dopasowanej do panujących warunków formule.
  6. Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.
  7. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
  8. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej – w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

V KLASYFIKACJE

1. W ramach biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje

  • Bieg Lachów i Górali – OPEN kobiet i OPEN mężczyzn

VI NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce