Regulamin Biegu Młodzieży i Kibiców

Regulamin Biegu Młodzieży i Kibiców


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG MŁODZIEŻY I KIBICÓW

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin: 09 września 2023 r., serie startowe od godz. 14:00.
  • kobiety – godz. 14:00
  • mężczyźni – godz. 14:00

2. Dystans - 600m (trasa bez atestu)

3. Start i meta:Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

 

III UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 09 września 2023 r. będą mieli ukończone 13 lat.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 300 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 
  3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

 

V KLASYFIKACJE

1. Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

VI NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14. Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu 

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja „Festiwal Biegów”

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce