Regulamin Biegu na Górę Kicarz

Regulamin Biegu na Górę Kicarz


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG NA GÓRĘ KICARZ

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin: 10.09.2023 r. Start – 13:20
  2. Dystans – ok. 2,3 km , przewyższenie + 307 m
  3. Start:  Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
  4. Meta : szczyt Góry Kicarz 
  5. Opis trasy: 1 km trasy asfalt dalej trasa prowadzi nartostradą na szczyt Góry Kicarz. Trasa alpejska – cały czas pod górę.

 

III UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze  zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy a w dniu 11 września 2022 r. będą mieli ukończone 18 lat.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 300 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

 

  1. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

2. Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

3. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

4. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

VI KLASYFIKACJE

1. Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

VII NAGRODY

1. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody według tabeli nagród 14. Festiwalu Biegowego, dostępnej na stronie 

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkowe.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce