Regulamin Biegu Przebierańców

Regulamin Biegu Przebierańców


REGULAMIN

13. FESTIWAL BIEGOWY

 BIEG PRZEBIERAŃCÓW

 

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN I MIEJSCE

  1.  Termin: 10.09.2022 r., start 15:00
  2. Dystans –600 m (trasa bez atestu) – BEZ POMIARU CZASU
  3. Limit czasu: 30 min.
  4. Start i meta:  Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

 

III UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy.

Konkurencja bez pomiaru czasu, ocenia jest kreatywność uczestników w wykonaniu i prezentacji strojów/ przebrań w czasie pokonywania dystansu w tej konkurencji

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie

www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.

  1. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

 

  1. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

 

  1. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.
  2. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodnika do 18 roku życia będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

 

  1. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 13. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

VI KLASYFIKACJE

1. Indywidualna (bez podziału na płeć) – wyróżnione zostaną 3 najciekawsze przebrania.

2. Grupowa – wyróżnione zostaną 3 najciekawsze przebrania drużyn (2 lub więcej osób, składy dowolne).

3. Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokonuje jury. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora 13. Festiwalu Biegowego, sponsorów i partnerów imprezy.

 

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 13.Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nagrody-edycja-2022.

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce