Regulamin Biegu Sądecka Dycha Newagu

Regulamin Biegu Sądecka Dycha Newagu


REGULAMIN

12. TAURON Festiwal Biegowy

SĄDECKA DYCHA PO REKORD

I ORGANIZATOR

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin: 10 września 2022, start godz. 12:00
  1. Dystans: 10 km, Trasa będzie posiadać atest PZLA.
 2. Start: Sucha Dolina – parking – 12:00
 3. Strefy startowe: elita, do 35’, 40’, 45’, 50’, 55’, 60’
 4. Meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
 5. Limity czasu:
  1. 5 km - 45’  (Piwniczna ul. Węgierska)
  2. meta - 1,5h  (do godz. 13:30)
 6. Nawierzchnia: asfaltowa – 97 %, kostka 3 %

III UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze  zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 10.09.2022 r. będą mieli ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą pisemną rodzica/opiekuna prawnego.

IV ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 2000 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

 

 1. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

 

 1. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodnika do 18 roku życia będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

 

 1. Zgłoszenia zawodników do elity  przyjmowane są do 7 września 2022 r. pod adresem e-mail: b.srodon@festiwalbiegow.pl. Wymagane minimalne czasowe dla biegaczy elity na atestowanej przez PZLA trasie:
  1. mężczyźni – udokumentowany rekord życiowy w biegu na 10 km - 32 minuty i poniżej
  2. kobiety – udokumentowany rekord życiowy w biegu na 10 km - 36 minut i poniżej
 2. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 13. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

VI KLASYFIKACJE

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

b) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: do 18 lat, 18-29; 30-39; 40-49; 50-59 lat; 60 lat i powyżej 

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 13.Festiwalu Biegowego, dostępnej na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe.

3. Uczestnicy biegu mają szansę na główną nagrodę̨ 13 Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral

VIII MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W BIEGU ULICZNYM NA 10 KM:

1. W mistrzostwach zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję polskiego Związku Lekkiej Atletyki . Jest  wymagane dodatkowe zgłoszenie na stronie PZLA

2. Klasyfikacje wiekowe: 35-49, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 lat i powyżej. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują medale Mistrzostw Polski Masters.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce