Regulamin Górskich Mistrzostw Polski w Nordic Walking

Regulamin Górskich Mistrzostw Polski w Nordic Walking


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W NORDIC WALKING

I CEL IMPREZY

1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski w Górskim Nordic Walking.

2. Popularyzacja nordic walking jako nowoczesnej, wszechstronnej formy rekreacji dla wszystkich.

II ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

III TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznych Górskich Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować maksymalnie 250 zawodników, klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety).

Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 11.09.2021 r. (sobota), godz. 8:30

5. Start i meta: Piwniczna-Zdrój, Nakło - miasteczko biegowe

6. Dystans: ok. 5 km, przewyższenie +/- 250 m

7. Limit czasu: 1h

8. Opis trasy: Trasa o nawierzchni utwardzonej (ok. 1,5 km) i naturalnej (ok 3,5 km).

IV ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

  1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Nordic Walking (POBIERZ PLIK PDF).
  2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznym za pomocą czipów.
  3. W rywalizacji mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od rodzica lub opiekuna prawnego.
  4. Dla potwierdzenia tożsamości i wieku startującego należy przedłożyć dokument tożsamości.
  5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  6. W Mistrzostwach Polski sklasyfikowani będą zawodnicy tylko z polskim obywatelstwem. Zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa zostaną ujęci w klasyfikacji open.

V UCZESTNICY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 11 września 2021 będą mieli ukończone 13 lat.

VI ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  3. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodnika do 18 roku życia będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
  4. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

VII KLASYFIKACJE

1. Uczestnicy walczą o tytuły mistrzowskie w 7 kategoriach wiekowych (osobno dla kobiet i mężczyzn):

    a. Kobiety: K13: 13-19 lat, K20: 20-29 lat, K30: 30-39 lat, K40: 40-49 lat, K50: 50-59 lat, K60: 60-69 lat, K70: 70 lat i więcej.

    b. Mężczyźni: M13: 13-19 lat, M20: 20 - 29 lat, K30: 30 - 39 lat, K40: 40-49 lat, K50: 50-59 lat, K60: 60-69 lat, K70: 70 lat i więcej.

2. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (najlepsze wyniki ze wszystkich serii).

VIII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce