Regulamin Nocny Nordic Walking 4 km

Regulamin Nocny Nordic Walking 4 km


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

Nocny Nordic Walking 4 km

I CEL IMPREZY

1. Popularyzacja nordic walking jako nowoczesnej, wszechstronnej formy rekreacji dla wszystkich.

II ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

III TERMIN I MIEJSCE

1.Termin: 09.09.2023 r. Start – godz. 20:45

2.Dystans – ok. 4 km

3. Limit czasu: 1 h

4. Start i meta:  Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

IV ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

  1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Nordic Walking.
  2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznym za pomocą czipów.
  3. W rywalizacji mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od rodzica lub opiekuna prawnego.
  4. Dla potwierdzenia tożsamości i wieku startującego należy przedłożyć dokument tożsamości.
  5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

V UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 09 września 2023 r. będą mieli ukończone 13 lat.

VI ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 
  3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

 

VII UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy marszu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik marszu po przekroczeniu regulaminowego limitu czasu, schodzi z trasy marszu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy marszu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

IX NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14.Festiwalu Biegowego

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce