Regulamin konkurencji IRON RUN

Regulamin konkurencji IRON RUN


 

REGULAMIN

15. FESTIWAL BIEGOWY

IRON RON

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 15. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), 

z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II UWAGI OGÓLNE

1. Biegowa etapówka, suma wszystkich dystansów 141,7 km. W ciągu trzech dni zawodnicy startują w biegach górskich i ulicznych, na długim, krótkim i średnim dystansie.

2. Zwycięzcą konkurencji zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas we wszystkich biegach konkurencji. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na danym etapie rywalizacji, odpadają z dalszej rywalizacji.

3. Uczestnicy nie są klasyfikowani w biegach składowych konkurencji i nie rywalizują o nagrody indywidualne w tych biegach. 

4. Odprawa techniczna: termin i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.

III TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. Konkurencje i limity czasowe:

Aktualne godziny startów oraz lokalizacja dla konkurencji IRON RUN dostępne w: RAMOWYM PROGRAMIE SPORTOWY 15. FESTIWALU BIEGOWEGO link> https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.pl/program-festiwalu-bie...

Piątek – 6.09.2024 r.- 15,6 km

 • Bieg na 1609 m – start wspólny, limit czasowy 7 min
 • Bieg Nocny 14 km - start interwałowy, limit czasowy 1 h 30 min (uczestniczy startują w Biegu Nocnym 7 km, ale mają do pokonania dwa okrążenia)

Sobota – 7.09.2024 r. – 104 km

 •  Bieg 7 dolin Ultramaraton 100 km (+/- 3705m) – start masowy, limit czasowy 18 h
  Limity punktów serwisowych zgodnie z regulaminem szczegółowym B7D 100 km)
 •  Bieg na 4 km – start wspólny , limit czasowy 30 min

Niedziela – 8.09.2024 r. – 22,1 km

 • Półmaraton 21,0975 km – start masowy Piwniczna – Zdrój, limit czasowy 2h 30 min
 • Bieg na 1 km - start wspólny, bez limitu czasu (start brama 1)

Na trasach biegów na 14 km, 100 km, 4 km oraz półmaratonu będą się znajdować także uczestnicy 15. Festiwalu Biegów startujący na tych dystansach.

*Limity cząstkowe mają charakter wyłącznie organizacyjny i dotyczą godzin funkcjonowania punktów serwisowych. Limity nie mogą być utożsamiane z wzorcową strategią pokonania trasy biegów – każdy uczestnik winien dostosować tempo biegu do własnych możliwości i LIMITU OGÓLNEGO danej konkurencji.

 1. Zawodników konkurencji IRON RUN obowiązują regulaminy szczegółowe poszczególnych konkurencji, które będą stopniowo publikowane na stronie Organizatora. Opisy tras poszczególnych konkurencji (kliknij by przejść do odpowiedniej zakładki):

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Zawodników obowiązują wytyczne związane z wyposażeniem obowiązkowym i zalecanym w ramach poszczególnych biegów. Przykładowo w ramach Biegu 7 dolin 100 km:

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek

 

V UCZESTNICY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 6 września 2024 będą mieli ukończone 18 lat.
 2. Uczestnicy konkurencji mają obowiązek pokonania poszczególnych dystansów indywidualnie, nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. rowery) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie).
 3. Uczestnicy biegów - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie - zwłaszcza na drogach publicznych.
 4. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu oraz do mety danego biegu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.
 5. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym
 6. Uczestnicy ultramaratonu 100 km zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.
 7. Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.
 8. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.
 2. Każdy zawodnik który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  
 3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 15. Festiwalu Biegowego.

VII KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Poszczególne klasyfikacje oraz wykaz nagród w ramach konkurencji będą dostępne na stronie internetowej: https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy nie później niż 30 dni przed imprezą.
 2. Wyniki w klasyfikacjach prowadzone będą wg czasów netto.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą konkurencję IRON RUN, otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu Ogólnego 15.  Festiwalu Biegowego oraz regulaminami poszczególnych konkurencji wchodzących w skład IRON RUN.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku nie zgłoszenia się do nich odpowiedniej liczby osób.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

24.01.2024 Fundacja Festiwal Biegów

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce