Regulamin konkurencji IRON RUN

Regulamin konkurencji IRON RUN


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

IRON RON

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II UWAGI OGÓLNE

1. Biegowa etapówka, suma wszystkich dystansów 139 km. W ciągu trzech dni zawodnicy startują w biegach górskich i ulicznych, na długim, krótkim i średnim dystansie.

2. Zwycięzcą konkurencji zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas we wszystkich biegach konkurencji. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na danym etapie rywalizacji, odpadają z dalszej rywalizacji.

3. Uczestnicy nie są klasyfikowani w biegach składowych konkurencji i nie rywalizują o nagrody indywidualne w tych biegach. Wyniki konkurencji nie są̨ liczone do Ligi Festiwalu Biegów.

4. Odprawa techniczna: 08 września 2023r., godz. 17:00, namiot  IRON RUN . Obecność obowiązkowa.

III TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. Program startów i limity czasowe:

Piątek – 08.09.2023 r.

 • 20.30  Bieg na 1609 m – start wspólny, limit czasowy 7’ (start brama 1)
 • 22:20  Bieg Nocny 7 km - start interwałowy, limit czasowy 45' (start brama 1)

Sobota – 09.09.2023 r.

 • 8.40  Ultramaraton 61 km (+/- 2533m) – start masowy Piwniczna -Zdrój brama nr 2 limit czasowy 11 h 00 minut na mecie w Piwnicznej – Zdrój . Limity punktów serwisowych (do ew. zwiezienia zawodników autokarem do Piwnicznej): 36. km - do godz. 14:30, 50. km - do godz.18.00, (zgodnie z regulaminem B7D 61 km)*
 • 20:45  Nocny Bieg 4 km - start masowy, limit czasowy 30’ (start brama 1)

Niedziela – 10.09.2023 r.

 • 8:30  Koral Maraton 42,195 km – start masowy Piwniczna - Zdrój. Limit 5h. na mecie. Limit punktu serwisowego 21 km – do godz. 10:30. (start brama 1)
 • 14:30  Bieg na 1 km - start wspólny, bez limitu czasu (start brama 1)

Na trasach biegów 7 km, 61 km, 4 km oraz Koral Maratonu będą się znajdować także inni uczestnicy 14 Festiwalu Biegów startujący na tych dystansach.

*Limity cząstkowe mają charakter wyłącznie organizacyjny i dotyczą godzin funkcjonowania punktów serwisowych. Limity nie mogą być utożsamiane z wzorcową strategią pokonania trasy biegów – każdy uczestnik winien dostosować tempo biegu do własnych możliwości i LIMITU OGÓLNEGO danej konkurencji.

3. Lokalizacja startów :

 • Brama nr 1 – Miasteczko biegowe – Nakło Piwniczna - Zdrój

4. Opisy tras poszczególnych konkurencji (kliknij by przejść do odpowiedniej zakładki):

5. Uczestnicy konkurencji mają obowiązek pokonania poszczególnych dystansów indywidualnie, nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. rowery) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie).

6. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu oraz do mety danego biegu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy. W przypadku nie zmieszczenia się w limicie czasu ultramaratonu 61 km i maratonu, możliwy jest powrót do Piwnicznej – Zdrój  pojazdem z napisem „Koniec biegu” podstawionym przez Organizatorów.

7. Uczestnicy ultramaratonu 61 km zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.

8. Uczestnicy mogą korzystać z udogodnień zapewnionych przez Organizatorów:

 • namiotu IRON RUN - wyposażony w krzesła, stoliki, kuchenki mikrofalowe, sugerowane zabranie karimaty do namiotu,
 • wody i żywności w namiocie IRON RUN oraz na punktach serwisowych poszczególnych biegów.
 • przepaki na trasie Ultramaratonu 61 km – worki w pakiecie startowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na punktach serwisowych. Organizator zobowiązuje się do przewiezienia rzeczy z punktów serwisowych do stacjonarnego punkty depozytowego funkcjonującego w miasteczku biegowym 13.  Festiwalu Biegowego.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ULTRAMARATON 64 km

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek
 4. środek do dezynfekcji dłoni

 

V UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 08 września 2023 będą mieli ukończone 18 lat.

Uczestnicy biegów - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

 

 

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Każdy zawodnik który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  
 3. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
 4. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.
 5.    Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14.  Festiwalu Biegowego.

 

VI KLASYFIKACJE

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                a) klasyfikacja open kobiet;

                b. klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18 - 39 lat, 40 lat i powyżej.

2. Wyniki w klasyfikacjach prowadzone będą wg czasów netto.

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14.Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą konkurencję, otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14.  Festiwalu Biegowego.

2. Regulamin jest spójny z Regulaminem głównym, regulaminami szczegółowymi konkurencji wchodzących w skład IRON RUN.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

Fundacja „Festiwal Biegów”

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce