Regulamin Nocnego Biegu Rodzinnego

Regulamin Nocnego Biegu Rodzinnego


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

NOCNY BIEG RODZINNY

 

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN I MIEJSCE

1.Termin: 09.09.2023 r . Start: 20:45

2.Dystans – 4 000  m (trasa bez atestu)

3. Limit czasu:  45’

4. Start i meta:  Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

 

III UCZESTNICY

1. Wszyscy zawodnicy spokrewnieni ze sobą, którzy zarejestrują się w biurze zawodów i w dniu zawodów będą mieli ukończone 13 lat; osoby niepełnoletnie mogą biec za pisemnym oświadczeniem zgody rodziców lub opiekunów.

2. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani przez formularz elektroniczny, muszą uiścić opłatę rejestracyjną i odebrać pakiet w biurze zawodów, gdzie odbiorą numery startowe

3. Na trasie będą się znajdować także uczestnicy Biegu Nocnego 5 km  IRON RUN.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 
  3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

VI KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

2. Klasyfikacja rodzinna

a. Reprezentację rodzinną stanowią minimum trzy osoby spokrewnione ze sobą, wyznaczone przez kapitana rodziny i zgłoszone w Biurze Zawodów.

b. W klasyfikacji rodzinnej o kolejności decyduje suma czasów trzech najlepszych członków rodziny. Klasyfikację wygrywa rodzina, której suma trzech najlepszych czasów będzie najmniejsza. Dalsza kolejność drużyn ustalana jest od najmniejszej do największej sumy czasów.

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14.Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nagrody-edycja-2022.

2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety biegu w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medale pamiątkowe

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce