Regulamin Półmaratonu

Regulamin Półmaratonu


REGULAMIN

14.  Festiwal Biegowy

PÓŁMARATON

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II. TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin: 10.09.2023 r., start godzina 8:30
  2.  Dystans: 21 097,50 m
  3.  Start – Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
  4. Meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe
  5.  Limit czasu: 3:00 godz. - do godz. 13:15 na mecie
  6. Charakterystyka trasy: Nawierzchnia asfaltowa – 99%, kostka – 1%.  Trasa będzie posiadać atest PZLA.
  7.  Kontrola prawidłowego przebiegu konkurencji: sędzia i punkt kontrolny na trasie.
  8.  Uwagi ogólne:

 

a. zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 13:15 zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy, możliwe będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Półmaratonu Festiwalu Biegowego”.

b.  na trasie co 2,5 km będą rozstawione punkty z wodą, a co 5 km punkty  z wodą i napojami izotonicznymi . Na trasie nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.

III UCZESTNICY

Uczestnicy: to zawodnicy, którzy zarejestrują się poprzez formularz elektroniczny, uiszczą opłatę startową, odbiorą w biurze zawodów numer startowy i w dniu 10 września 2023 r. będą mieli ukończone 18 lat.

IV ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 1 000 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.

2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

2. Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

3. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

4. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

5. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

VI. KLASYFIKACJE

1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                a) klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

                b) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59 lat; 60 lat i powyżej*

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14.  Festiwalu Biegowego, dostępnej w portalu. Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

2. Uczestnicy biegu mają szansę na główną nagrodę̨ 14. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

VIII MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W PÓŁMARATONIE:

1. W mistrzostwach zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję polskiego Związku Lekkiej Atletyki . Jest  wymagane dodatkowe zgłoszenie na stronie PZLA

2. Klasyfikacje wiekowe: 35-49, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 lat i powyżej. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują medale Mistrzostw Polski Masters.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce