Regulamin Sztafety Poprad Aqua Running

Regulamin Sztafety Poprad Aqua Running


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

SZTAFETA POPRAD AQUA RUNNING

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, OPIS KONKURENCJI

1. Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 12.09.2021 r. (niedziela), rozpoczęcie: godz. 10:30

5. Start i meta: plaża przy rzece Poprad na wysokości stacji PKP Piwniczna-Zdrój

III UCZESTNICY

Uczestnicy: to zawodnicy (drużyny 3 osobowe, bez względu na płeć), którzy zarejestrują się poprzez formularz elektroniczny, uiszczą opłatę startową, odbiorą w biurze zawodów numer startowy i w dniu 12 września 2021 r. będą mieli ukończone 18 lat.

IV OPIS KONKURENCJI

Drużyna wybiera swojego kapitana, który reprezentuje drużynę w losowaniu serii i pola startowego

Zawodnik  1 zmiany dobiega do swojego stanowiska w strefie zmian,  zakłada szelki asekuracyjne, zabiera ze stanowiska kijek do nordic walking pokonuje biegiem szerokość rzeki Poprad, wybiega na przeciwległy brzeg zostawiając kijek do nordic walking w wyznaczonej strefie na przeciwległym brzegu i wraca pokonując biegiem szerokość rzeki Poprad do strefy zmian. W strefie zmian przekazuje szelki asekuracyjne  dla następnego zawodnika.

Zawodnik 2 zmiany zakłada szelki asekuracyjne i pokonuje biegiem szerokość rzeki Poprad, zabiera z wyznaczonej strefy kijek do NW, wraca pokonując biegiem szerokość rzeki Poprad do strefy zmian. W strefie zmian przekazuje szelki asekuracyjne i kijek do NW zawodnikowi 3 zmiany.

Zawodnik 3 zmiany  zakłada szelki asekuracyjne, zabiera ze stanowiska kijek do NW i pokonuje biegiem szerokość rzeki Poprad, wybiega na przeciwległy brzeg zostawiając kijek do NW w wyznaczonej strefie na przeciwległym brzegu i wraca pokonując biegiem szerokość rzeki Poprad do strefy zmian, gdzie mierzony jest czas pokonania trasy przez drużynę

1 etap – eliminacje – 24 drużyny = 6 biegów eliminacyjnych. Do dalszej rywalizacji przechodzą drużyny które zajęły 1 i 2 miejsca w swoich seriach + 4 drużyny z najlepszym czasem z miejsc 3 i 4 eliminacji

2 etap – ćwierćfinał – 16 drużyn = 4 biegi . Do dalszej rywalizacji przechodzą drużyny które zajęły 1 miejsca w swoich seriach + 4 drużyny z najlepszym czasem z miejsc 2,3 i 4 ćwierćfinału

3 etap – półfinał – 8 drużyn = 2 biegi. Do dalszej rywalizacji przechodzą drużyny które zajęły 1 miejsca w swoich seriach + 2 drużyny z najlepszym czasem z miejsc 2,3 i 4 półfinału

4 etap – finał – 4 drużyny = 1 biegi. Drużyny kończą konkurencję wg kolejności przybycia na metę na miejscach 1, 2, 3, 4.

V ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 24 opłaconych drużyn. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów. 

    W przypadku zgłoszenia  mniejszej ilości drużyn  konkurencja odbędzie się z pominięciem eliminacji.
     

  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.

VI KLASYFIKACJE

1. W sztafecie prowadzona będzie klasyfikacja generalna drużyn.

VII NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. W przypadku wysokiego poziomu wody na rzece Poprad konkurencja zostanie odwołana.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce