Regulamin: Małopolskie Biegi Górskie 2013

Regulamin: Małopolskie Biegi Górskie 2013


Regulamin

Festiwal Biegów
Małopolskie Biegi Górskie 2013

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.

3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie małopolskim.

4. Integracja zawodników z całej Polski poprzez rywalizację sportową.

5. Promocja miejscowości, w których odbywają się poszczególne biegi.

 

II. ORGANIZATOR

1. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33;
2. Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp z o.o. 33-300 Nowy Sącz Al. Wolności 19

3. Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 48

4. "Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla" Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A

 

III. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA CYKLU ? MAŁOPOLSKIE BIEGI GÓRSKIE

15-16 czerwca ? Stacja Narciarska Dwie Doliny w Wierchomli;

23 czerwca ? stacja Polskich Kolei Linowych Mosorny Groń w Zawoi;

30 czerwca ? Stacja Narciarska Ryterski Raj w Rytrze;

14 lipca ? Stacja Narciarska Limanowa-Ski w Limanowej;

28 lipca ? Stacja Narciarska Podstolice-Ski koło Wieliczki;

11 sierpnia ? Stacja Narciarska Śnieżnica w Kasinie Wielkiej;

18 sierpnia ? Arena Narciarska Jaworki-Homole koło Szczawnicy;

25 sierpnia ? Stacja Narciarska Kompleks Beskid w Spytkowicach; 

7 września ? Stacja Polskich Kolei Linowych Góra Parkowa w Krynicy-Zdrój;

29 września ? Stacja Polskich Kolei Linowych Palenica w Szczawnicy.

W ramach Festiwalu Małopolskie Biegi Górskie prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja Cykl BeskidSki Cross obejmie imprezy biegowe rozgrywane w Rytrze, Limanowej, Podstolnicach, Kasina Wielka, Jaworkach oraz Spytkowicach.

Godzina startu wszystkich biegów - 11:00

Wyjątkiem jest Bieg na Górę Parkową - godz. 10.35

 

IV. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie wiekowe :

M - 16 do 19 lat K - 16 do 19 lat rocznik 1994 i młodsi

M - 20 20 ? 34 lat K - 20 20 ? 34 lat rocznik 1993 ? 1979

M - 35 35 ? 49 lat K - 35 35 ? 49 lat rocznik 1978 ? 1964

M - 50 50 ? 64 lat K - 50 50 ? 64 lat rocznik 1963 ? 1949

M - 65 65 lat i więcej K - 65 65 lat i więcej rocznik 1948 i starsi

 

V. BIURO ZAWODÓW

Czynne w dniach zawodów w godz. 9.00-10.30 w miejscu odbywania się zawodów.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia:

1) Wcześniejsze - online:

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.festiwalbiegow.pl.

2) W biurze zawodów w dniu imprezy: wystarczy przyjść na miejsce, zapisać się w biurze zawodów i wpłacić opłatę startową 20zł.

UWAGA!!!

Opłatę należy wnieść na miejscu, w dniu zawodów.

 

VII. OPŁATA STARTOWA

20zł za każdy z biegów.

 

VIII. POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą kodów kreskowych umieszczonych na numerach startowych. Kody będą rozdawane przed każdym z biegów. Osoby, które zapiszą się przez Internet numer startowy z kodem kreskowym będzie wydany po okazaniu dowodu wpłaty. Osoby, które zapiszą się przed biegiem ( do pół godziny przed rozpoczęciem biegu) otrzymają numer startowy z kodem kreskowym po okazaniu dowodu wpłaty oraz wypełnionego formularza.

IX. KLASYFIKACJA

1) Klasyfikacja indywidualna:
W każdym biegu pierwszych 100 mężczyzn otrzymuje od 100 do 1 pkt do klasyfikacji generalnej
- (tzn 1 mężczyzna - 100 pkt, 2 - 99, ......100 - 1 pkt).
W każdym biegu pierwszych 100 kobiet otrzymuje od 100 do 1 pkt do klasyfikacji generalnej
- (tzn 1 kobieta - 100 pkt, 2 ? 99, ,......100 - 1 pkt).

2) Klasyfikacja generalna (osobno mężczyzn i kobiet)

Dla każdego zawodnika obliczana jest największa suma punktów zdobytych w klasyfikacji

generalnej w maksymalnie 6 z 10 biegów z całego cyklu Małopolskich Biegów Górskich.

W klasyfikacji generalnej cyklu Beskid Ski Cross - do wyników liczone są 4 z 6 biegów cyklu  BeskidSki Cross. Aby zawodnik mógł być klasyfikowany musi wziąć udział w co najmniej 4 biegach.

Suma zdobytych w ten sposób punktów kształtuje bieżącą i końcową klasyfikację generalną zawodów. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności decyduje liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji.

 

X. NAGRODY

1) W całym cyklu Małopolskich Biegów Górskich nagradzane są:

     3 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn ? nagrody finansowe

     3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej ?  nagrody rzeczowe, dyplomy

2) W całym cyklu BeskidSki Cross nagradzane są:

    3 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn ? nagrody finansowe

     Nagrody rzeczowe to sprzęt sportowy, vouchery na zakup sprzętu sportowego jednak organizator decyduje o ostatecznej wersji co do rodzaju nagród rzeczowych.

 

Ceremonia rozdania nagrody i medali za cały cykl odbędzie się po biegu kończącym cykl ? 29 września w Stacji Polskich Kolei Linowych Palenica w Szczawnicy.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką). Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

4. Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność.

5. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.

 6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

7. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

8. Szczegółowy opis poszczególnych biegów zostanie zamieszczony na stronie www.festiwalbiegowy.pl 9. Każdy uczestnik cyklu podpisując zgłoszenie oświadcza, (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun), że akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce