[FAQ] 8. PKO Festiwal Biegowy w szczególe


Festiwalowy FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dziękujemy za wszystkie maile, wiadomości facebookowe i telefony – czekamy na kolejne (adres kontaktowy na końcu tej publikacji).1. Biuro Zawodów Festiwalu Biegowego mieści się w Domu Forum na deptaku krynickim. Godziny otwarcia Biura:

 • Piątek 8 września: 12.00 - 22.00
 • Sobota 9 września: 7:00 - 21:30
 • Niedziela 10 września: 7:00 - 14:00

2. Szczegółowy informator Biegu 7 Dolin 100, 64 i 34 km oraz Runek Run 17 km dostępny jest TUTAJ.


3. Mapę trasy Biegu 7 Dolin i Runek Run można znaleźć w opisach poszczególnych konkurencji (100 km64 km34 km17 km) Mapę, wydrukowaną w formie składanej ulotki, na papierze wysokiej jakości, odpornym na wilgoć – znajdziecie także w pakiecie startowym.


4. Numery startowe 8. PKO Festiwalu Biegowego zostaną nadane na początku września. Do 31 sierpnia zapisani i opłaceni uczestnicy mają możliwości zmiany biegów, przy czym opłata startowa za nowy bieg zostanie naliczona jak przy nowej rejestracji (ew. konieczność uzupełnienia wpłaty). 


5. Rejestracja online do 8. PKO Festiwalu Biegowego trwa także w trakcie imprezy. NIE MA LIMITÓW ani LOSOWANIA UCZESTNIKÓW. 

Osoby, które zapiszą się po 1 września proszone są o przyniesienie do biura zawodów dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty startowej i rejestracyjnej.

Do biegów festiwalowych można zapisywać się także na miejscu w biurze zawodów, do pół godziny przed startem danego biegu.


6. Do każdego biegu festiwalowego obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 10 zł, bez względu na wysokość (lub brak) opłaty startowej. Opłata wnoszona jest tylko raz, przy pierwszej rejestracji na 8. PKO Festiwal Biegowy.


7. Ogólna lista zgłoszeń Festiwalu jest aktualizowana na bieżąco, można ją znaleźć TUTAJ. Oznaczenie nazwiska biegacza kolorem białym na liście oznacza, iż wniesiona przez niego opłata startowa i rejestracyjna została wniesiona w poprawnej wysokości i została zaksięgowana, a biegacz otrzyma pakiet startowy 8. PKO Festiwalu Biegowego.

Szczegółowe listy startowe do biegów festiwalowych dostępne są TUTAJ. Listy zostaną także wywieszone w biurze zawodów 8. PKO Festiwalu Biegowego.


8. Fakturę VAT za wpisowe do 8. PKO Festiwalu Biegowego można uzyskać pusząc na adres: faktura@isw.org.pl. W mailu należy zawrzeć dane identyfikujące firmę, na którą ma być wystawiona faktura.


9. Aby wystartować w 8. PKO Festiwalu Biegowym należy przy odbiorze pakietu startowego wypełnić oświadczenie o zdolności do udziału w biegu / biegach. Oświadczenie jest częścią formularza rejestracyjnego, tak w wersji elektronicznej jak i papierowej (przy zapisie na miejscu).


10. Pakiety startowe można odbierać w godzinach pracy Biura Zawodów:

 • Piątek 8 września: 12.00 - 22.00
 • Sobota 9 września: 7:00 - 21:30
 • Niedziela 10 września: 7:00 - 14:00

Pakiety startowe do Biegu 7 Dolin 100 i 64 km można odebrać najpóźniej w piątek 8 września. Nie ma możliwości odbioru pakietu w dniu startu. 

Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego poza godzinami pracy i miejsce lokalizacji Biura Zawodów.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w 8. PKO Festiwalu Biegowym (np. z powodu kontuzji), mogą przekazać nabyty pakiet startowy innej osobie. Powinny też przekazać oświadczenie o odstąpieniu od startu, które wskazuje z imienia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości osobę, która przejmuje pakiet. Startujący powinien zgłosić się z takim oświadczeniem niezwłocznie do biura Festiwalu (adres kontaktowy: zapisy@isw.org.plw terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia, a po przepisaniu pakietu uzupełnić opłatę startową (jeśli jest taka konieczność). Nie ma możliwości zwrotu pakietu startowego i wniesionego wpisowego.


11. Uczestnik 8. PKO Festiwalu Biegowego otrzymuje jeden pakiet startowy - za najdłuższy wybrany bieg, niezależnie od liczby wybranych biegów. Szczegółowe informacje o zawartości pakietu startowego można znaleść TUTAJ.

Pakiety startowe przewidywane są we wszystkich konkurencjach biegowych 8. PKO Festiwalu Biegowego


12. Aby odebrać pakiet startowy za inną osobę, należy przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę nabywcy pakietu na taką czynność. 


13. Osoby, który rezygnują ze startu w wybranej konkurencji, mogą zgłosić ten fakt do biura organizacyjnego 8. PKO Festiwalu Biegowego (adres kontaktowy: zapisy@isw.org.pl lub na miejscu). W efekcie zostaną skreślone z listy startowej danego biegu.


14. Pomiar czasu podczas 8. PKO Festiwalu Biegowego odbywa się przy pomocy elektronicznego chipa montowanego do buta. Czas zawodnika mierzony jest w dwóch wariantach: brutto (liczony od strzału startera) oraz netto (liczony od przebiegnięcia zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona jest wg czasu brutto, chyba że regulamin danej konkurencji stanowi inaczej.

Po zakończeniu udziału w PKO Festiwalu Biegowym należy zwrócić chip. Na terenie miasteczka festiwalowego będą rozstawione pudełka z napisem „Zwróć chip”.


15. Wyniki poszczególnych konkurencji będą publikowane niezwłocznie w portalu biegowym www.FestiwalBiegow.pl. 


16. Wniesienie ew. protestu przez zawodnika to koszt 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika). Protest może być wniesiony tylko na specjalnym formularzu do pobrania w Biurze Informacji zlokalizowanym w Domu Forum, czynnym:

 • Piątek 8 września: 12.00 - 22.00
 • Sobota 9 września: 7:00 - 21:30
 • Niedziela 19 września: 7:00 - 14:00

17. Wyniki nieoficjalne wszystkich biegów 8. PKO Festiwalu Biegowego ukażą się na stronie www.FestiwalBiegow.pl najpóźniej do godziny 20.00 w niedzielę 13 września. Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone po rozpatrzeniu protestów oraz otrzymaniu protokołów z kontroli antydopingowych. 

Podstawą do wypłacenia nagród finansowych są wyłącznie wyniki oficjalne.

Wszystkie wyniki zostaną opublikowane w specjalnym ogólnopolskim dodatku, który ukaże się w dniu 13 września 2017 w dzienniku ,,Rzeczpospolita”.


18. Informacja o nagrodach pieniężnych 8. PKO Festiwalu Biegowego znajduje się TUTAJ. W pozostałych przyznawane będą nagrody rzeczowe. Oświadczenie o odbiorze nagrody można pobrać w Punkcie Informacyjnym 8. PKO Festiwalu Biegowego.


19. Nagrody finansowe 8. PKO Festiwalu Biegowego NIE DUBLUJĄ SIĘ.


20. Nagrodą główną PKO Festiwalu Biegowego jest samochód osobowy. Osobista obecność na losowaniu jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody. 


21. Pamiątkowe medale przewidziane są w każdym z biegu 8. PKO Festiwalu BIegowego.


22. Obowiązkowe odprawy dla wszystkich uczestników:

 • Iron Run – piątek 8 września, godz. 15:00, miejsce: Namiot niedaleko fontanny;
 • Bieg 7 Dolin 100, 64 i 34 km oraz Runek Run - piątek 8 września, godz. 19.00; miejsce: Pijalnia Główna
 • Sztafety Maratońskie – sobota 9 września, godz. 17:00, Pijalnia Główna

23. Biuro organizacyjne 8. PKO Festiwalu Biegowego umożliwia transport uczestników na start Biegu 7 Dolin 64 i 34 km, Runek Run, Biegu na Jaworzynę oraz Hill Nordic Walking. Transport jest odpłatny, szczegóły w formularzu rejestracyjnym. Istnieje możliwość dodania transportu do opłaconego zgłoszenia uczestnika - prosimy o kontakt: zapisy@isw.org.pl, tel. 22 583 11 09. 

Biuro organizacyjne 8. PKO Festiwalu Biegowego zapewnia transport uczestników z mety Życiowej Dziesiątki (z Muszyny do Krynicy), uczestnikom IRON RUN na start konkurencji rozgrywanym poza Krynicą oraz punktów zmian sztafet maratońskich. Szczegóły odjazdów autokarów znajdą się w informatorze dołączonym do pakietu startowego.


24. Podczas Życiowej Dziesiątki prowadzone będą klasyfikacje: generalna (open) kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych (co 10 lat). W ramach biegu odbędą się również Mistrzostwa Polski Masters w biegu ulicznym na 10 km w podziale na osiem kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn (co 5 lat). Szczegóły rywalizacji TUTAJ.


25. Wyniki poszczególnych konkurencji Iron Run na NIE będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności zawodników w Lidze Festiwalu Biegowego. Uczestnicy Iron Run NIE będą też klasyfikowani w poszczególnych konkurencjach. 


26. Kolejność wszystkich klasyfikacji w Lidze Festiwalu Biegowego ustalana jest automatycznie na podstawie wpisów dokonywanych przez uczestników Ligii - TUTAJ. Punkty do klasyfikacji Ligi przyznawane są według następującego wzoru: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd. Biuro organizacyjne PKO Festiwalu Biegowy prowadzi okresowe kontrole prawidłowości dokonanych wpisów i automatycznie wprowadza wyniki wybranych biegów 8. PKO Festiwalu Biegowego, będących obowiązkowymi startami we wszystkich kategoriach Ligi Festiwalu Biegowego. 

Klasyfikacja w LFB:

Do końcowego wyniku liczą się trzy najlepsze wyniki w biegach zaliczanych do określonej kategorii, przy czym warunkiem sklasyfikowania jest udział w biegu finałowym, którymi są biegi 8. PKO Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju:

 • „Najlepszy Maratończyk” – KORAL Maraton lub Konspol Półmaraton (10 września 2017)
 • „Najlepszy biegacz 5-10-15” – Bieg Nocny 7 kmBieg na 15 km (oba 8 września 2017) oraz Życiowa Dziesiątka (9 września 2017)
 • „Najlepszy Góral” – Bieg na Jaworzynę (10 września 2017) lub Bieg 7 Dolin na dystansie 100, 64 lub 34 km (9 września 2017).

W każdej kategorii prowadzone są klasyfikacje open kobiet i open mężczyzn. Zwycięzcami danej klasyfikacji zostaje ten, kto pobiegnie co najmniej 3 razy (w tym start w Krynicy) i zgromadzi łącznie najmniej punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje suma współczynników w biegach liczonych do klasyfikacji (współczynnik = miejsce w kategorii open w biegu / liczba startujących). Zwycięzcą zostaje zawodnik z niższą sumą współczynników.

Od sezonu 2016/17 nagrody w Lidze Festiwalu Biegowego NIE DUBLUJĄ SIĘ, tzn. jeden biegacz może zdobyć tylko jedną nagrodę (jedną we wszystkich trzech kategoriach Ligi), niemniej może startować i zdobywać punkty we wszystkich kategoriach. 

Wypłacana / wydawana będzie nagroda za najwyższe miejsce, a w przypadku uplasowania się na koniec sezonu na tych samych miejscach w dwóch lub trzech kategoriach - ta z kategorii, w której biegacz zdobył najmniej punktów.

W przypadku zdobycia tych samych miejsc w dwóch lub trzech klasyfikacjach i równej liczby zdobytych punktów w tych klasyfikacjach, wypłacana / wydawana będzie nagroda z tej kategorii, w której biegacz zdobył najwyższe miejsce w biegu 8. PKO Festiwalu Biegowego obowiązkowym w danej klasyfikacji. 

W przypadku zdobycia tych samych miejsc w dwóch lub trzech klasyfikacjach, równej liczby zdobytych punktów w tych klasyfikacjach oraz takich samych miejsc w biegu / biegach 8. PKO Festiwalu Biegowego obowiązkowych w danej klasyfikacji, o klasyfikacji z której zostanie wypłacona / wydana nagroda zadecyduje Fundacja „Festiwal Biegów”

Zwolnione miejsce do wydania / wypłaty nagrody w danej kategorii zajmuje biegacz sklasyfikowany na kolejnej pozycji w tej kategorii. 


27. Wejście na Forum Sport-Zdrowie-Pieniądze oraz Targi EXPO Festiwalu Biegowego jest bezpłatne. Szczegółowy program FSZP, listę wystawców oraz mapkę hali targowej opublikujemy bezpośrednio przed rozpoczęciem 8. PKO Festiwalu Biegowego. Zapraszamy!


28. 8. PKO Festiwal Biegowy nie zapewnia miejsc noclegowych na czas zawodów. Jakkolwiek umożliwia uczestnikom imprezy skorzystanie z bezpłatnych miejsc noclegowych na hali MOSiR w Krynicy. Szczegóły TUTAJ.

Rekomendujemy noclegi w ośrodkach partnerskich (LISTA TUTAJ)


29. 8. PKO Festiwal Biegowy nie zapewnia miejsc parkingowych dla zawodników.


30. W Strefie Dziecka 8. PKO Festiwalu Biegowego NIE MOŻNA pozostawiać dzieci na czas startu w biegach. Opiekunem dziecka w Strefie Dzieci jest wyłącznie jego rodzic / opiekun prawny.


31. Pasta Party odbędzie się 9 września w godz. 18:00 - 20:30 w Pijalni Głównej. Wstęp dla uczestników Biegu 7 Dolin 100, 64 i 34 km oraz Koral Maratonu. 


32. Organizator 8. PKO Festiwal Biegowy zapewnia pierwszą pomoc zawodnikom w czasie imprezy. Nad zdrowiem zawodników będzie czuwał zakontraktowany zespół ratownictwa medycznego, a na trasie Biegu 7 Dolin także grupa GOPR. Uczestnikom Biegu 7 Dolin oraz biegów towarzyszących rekomendujemy zabranie z sobą do Krynicy dokumentu poświadczającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek hospitalizacji, ale dokument nie jest wymagany do udziału w tej konkurencji.


33. Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących 8. PKO Festiwalowi Biegowemu podamy bezpośrednio przed rozpoczęciem Festiwalu. Informacje będzie można znaleźć także w Informatorze, który znajdziecie w pakiecie startowym


Czekamy na kolejny pytania. Prosimy je kierować na adres: g.rogowski@isw.org.pl lub przesyłać poprzez portale społecznościowe Facebook i Twitter. Odpowiedzi będziemy zamieszczać w tej publikacji, w terminie do rozpoczęcia 8. PKO Festiwalu Biegowego.

Do zobaczenia w Krynicy-Zdroju!

Fundacja "Festiwal Biegów"


Polecamy również:


Podziel się: