Półmaraton w Rzeszowie!

 

Półmaraton w Rzeszowie!


Opublikowane w śr., 12/09/2012 - 18:23

Zarejestruj się już dziś na półmaraton w Rzeszowie, 7 października - pierwsze zawody nowego cyklu Festiwalu Biegów, którego finałem będzie przyszłoroczny Festiwal Biegowy. W programie także bieg na 5km i Bieg Rodzinny na dystansie 1km. Półmaraton, bieg na 5 km, sztafeta 4 x 1000 m i biegi rodzinne to nowa propozycja Miasta Rzeszów i Instytutu Studiów Wschodnich, organizatora Festiwalu Biegowego w Krynicy.

Program:
8.00 - otwarcie biura zawodów
11.00 - start honorowy Półmaratonu i biegu na dystansie 5 km. (Rynek)
11.05 - start "ostry" Półmaratonu. (ul. 3 Maja - 250 m od startu honorowego)
11.05 - start "ostry" biegu na dystansie 5 km. (ul. 3 Maja - 400 m od startu honorowego)
11.05 - start Biegu Rodzinnego na dystansie 1km.
11.45 ? ceremonia dekoracji zwycięzców Biegu na Dystansie 5 km i Biegu Akademickiego
13.30 - zamknięcie trasy Półmaratonu
13.40 - start Sztafety 4x1km
14.00 - ceremonia dekoracji zwycięzców Półmaratonu, losowania nagród Biegu Rodzinnego i Biegu na Dystansie 5 km.

Festiwal Biegów to jedna z największych imprez sportowych w Polsce. Na przestrzeni roku organizowanych jest ponad 30 biegów w całym kraju. Finałem Festiwalu Biegów jest Festiwal Biegowy, organizowany od trzech lat po Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. W 2013 roku w Krynicy, oprócz IV Festiwalu Biegowego, odbędą się także Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich w stylu anglosaskim.

Pierwszy bieg nowego sezonu Festiwalu Biegów odbędzie się w niedzielę, 7 października w Rzeszowie. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę półmaratonu o długości 21,097 m, prowadzącą ulicami centrum miasta: Kościuszki, 3 Maja, Lubomirskich, Chopina, Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Krzyżanowskiego, Niepodległości, Kopisto, Naruszewicza, Kreczmara, Gałęzowskiego, Sobieskiego, Grunwaldzka,  Matejki. Start i Meta mieszczą się na rzeszowskim rynku głównym. Biegacze przebiegną pętlę trasy dwa razy. W programie imprezy jest także Bieg na 5 km oraz Bieg rodzinny na dystansie 1 km.

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet, za miejsca I-III, otrzymają puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe: I miejsce - 1500 zł, II - 1000 zł, III - 500 zł. W kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe za miejsca I-III. Także pierwszych trzech studentów i pierwsze trzy studentki otrzymają nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich rodzin: małżeństw z dziećmi, wnukami, rodzicami i rodzeństwem lub osoby spokrewnione w linii prostej (np. dziadek, tata, dziecko, wnuk, babcia, mama, córka, wnuczka, i ich rodzeństwo), które ukończą Bieg Rodzinny, także zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wśród nagród rzeczowych są m.in.: zegarki Timex, słuchawki do biegania Jabra, gry Egmontu oraz vouchery na sprzęt sportowy New Balance.

Zapraszamy do Rzeszowa!

Rejestracja

 


REGULAMIN Festiwal Biegów Forum Ekonomicznego "Rzeszów 2012"

 

1. CEL:
? Promocja Miasta Rzeszowa
? Popularyzacja biegania

2. ORGANIZATORZY:
? Urząd Miasta Rzeszowa
? Instytut Studiów Wschodnich

3. TERMIN I MIEJSCE:
7 październik 2012 r. (niedziela) 
START i META: Rynek obok Ratusza

4. TRASA:
? Dystans Biegu Głównego: 21,1 km (2 pętle), 
? Bieg towarzyszący na dystansie 5km (2 pętla);
? Bieg akademicki na dystansie 5 km (2 pętla)
? Bieg Rodzinny na dystansie 1km (trasa wokół rynku)
? Przebieg trasy: ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa.

5. BIURO ZAWODÓW:
W Ratuszu czynne:
6.10.2012 (sobota) - od 16.00 do 21.00
7.10.2012 (niedziela) - od 8.00

6. KLASYFIKACJA:
W Półmaratonie prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Generalna mężczyzn.
2. Generalna kobiet.
3. W kategoriach wiekowych: 
? do 29 lat 
? do 39 lat 
? do 49 lat 
? do 59 lat 
? 60 lat i powyżej

7. NAGRODY:
? W klasyfikacji generalnej mężczyzn Półmaratonu za miejsca1-3 puchary, nagrody finansowe (I miejsce - 1 500 zł, II - 1 000 zł, III - 500 zł) oraz nagrody rzeczowe.
? W klasyfikacji generalnej kobiet Półmaratonu za miejsca 1-3 puchary, nagrody finansowe (I miejsce - 1 500 zł, II - 1 000 zł, III - 500 zł) oraz nagrody rzeczowe.
? W klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet Półmaratonu za miejsca1-3 nagrody rzeczowe.
? W klasyfikacji generalnej Biegu na Dystansie 5 km mężczyzn za miejsca1-3 puchary oraz nagrody rzeczowe.
? W klasyfikacji generalnej Biegu na Dystansie 5 km kobiet za miejsca 1-3 puchary oraz nagrody rzeczowe.
? W Biegu Akademickim dla pierwszych trzech studentów i pierwszych trzech studentek nagrody rzeczowe.
? Wśród wszystkich rodzin (małżeństwa z dziećmi, wnukami, rodzicami i rodzeństwem lub osoby spokrewnione w linii prostej (np. dziadek, tata, dziecko, wnuk, babcia, mama, córka, wnuczka, i ich rodzeństwo), które ukończą Bieg Rodzinny wylosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do odebrania nagrody wymagana jest obecność podczas losowania.
? Wśród wszystkich rzeszowian, którzy ukończą Bieg na Dystansie 5 km rozlosowanych zostanie 10 voucherów na sprzęt sportowy. Do odebrania nagrody wymagana jest obecność podczas losowania.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas festiwalu nie będą wysyłane do zwycięzców.

8. PROGRAM:
8.00 - otwarcie biura zawodów
11.00 - start honorowy Półmaratonu i biegu na dystansie 5 km. (Rynek)
11.05 - start "ostry" Półmaratonu. (ul. 3 Maja - 250 m od startu honorowego)

11.05 - start "ostry" biegu na dystansie 5 km. (ul. 3 Maja - 400 m od startu honorowego)
11.05 - start Biegu Rodzinnego na dystansie 1km.
11.45 ? ceremonia dekoracji zwycięzców Biegu na Dystansie 5 km i Biegu Akademickiego
13.30 - zamknięcie trasy Półmaratonu
13.40 - start Sztafety 4x1km
14.00 - ceremonia dekoracji zwycięzców Półmaratonu, losowania nagród Biegu Rodzinnego i Biegu na Dystansie 5 km.

9. UCZESTNICTWO:
? W Półmaratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów, dokonają opłaty startowej oraz złożą oświadczenie o stanie zdrowia. 
? W na 5 km mogę uczestniczyć osoby od 13 roku życia, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów, dokonają opłaty startowej oraz złożą oświadczenie o stanie zdrowia. 
? Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończy 18 lat do dnia startu.
? Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie przypiętego numeru startowego

10.ZGŁOSZENIA
a. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl do 4.10. 2012. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegów Festiwalu bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl
b. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed biegiem Festiwalowym.
c. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakiet startowego zawodnika lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

11.Opłaty 
Każdy uczestnik Festiwal Biegów ponosi koszty opłaty startowej, która w całości wykorzystana jest przez organizatora do pokrycie kosztów pakietu startowego, sędziowania, pomiaru czasu i innych kosztów organizacyjnych.
Opłaty startowe :
A. Półmaraton - 40 zł
B. 5 km - 20 zł
C. Bieg Akademicki- 0 zł
D. Bieg Rodzinny- 0 zł 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu Festiwalu Biegów.
b. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Uwaga - osobom, które dokonają opłaty startowej po 4.10.2012 oraz zgłaszającym się bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. Osoby te otrzymają jedynie numer startowy i chip.

 Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce