Bieg Czterech Generałów | Festiwal Biegów

Tag: Bieg Czterech Generałów

Tu, gdzie spotkają się Wisła, Narew i Wkra, król szwedzki Gustaw założył obóz warowny, zaś Napoleon rozpoczął budowę twierdzy. Chociaż jej obrona bywała skuteczna, nie była to twierdza nie do zdobycia. 21 września Twierdza Modlin stanie się areną biegową.
24/07/2014 - 08:59
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce