Piątka dla Bartka | Festiwal Biegów

Tag: Piątka dla Bartka

Ponad 800 biegaczy - młodych, starszych, doświadczonych i adeptów dyscypliny, zgromadziła niedzielna 2. Piątka dla Bartka w Kielcach. Ale osób zaangażowanych w to wydarzenie było znacznie więcej.
27/05/2014 - 14:04
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce