Lisowice | Festiwal Biegów

Tag: Lisowice

W Lisowicach koło Lublińca odbędzie się Kwietny Bieg. Ma on uczcić 35 rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i rozbudzenie przez niego ducha wolności w narodzie. Z tej okazji biegacze będą mieli okazję przez 24 godziny pokonywać wyznaczoną pętlę. Nietypowe? Wcale nie.
06/06/2014 - 09:29
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce